Вісник серцево-судинної хірургії № 3 (випуск 26), 2016
Опубліковано: 2016-12-02

Київ, 2016. – 124 с.

ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ

НАБУТІ ВАДИ СЕРЦЯ

ВРОДЖЕНІ ВАДИ СЕРЦЯ

ПАТОЛОГІЯ АОРТИ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК