Вісник серцево-судинної хірургії № 2 (випуск 25), 2016
Опубліковано: 2016-09-12

Київ, 2016. – 128 с.

ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ

ВРОДЖЕНІ ВАДИ СЕРЦЯ

ПАТОЛОГІЯ АОРТИ

ПОРУШЕННЯ РИТМУ СЕРЦЯ

ІНШІЗАХВОРЮВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИНОЇ СИСТЕМИ

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК