Вісник серцево-судинної хірургії № 3 (випуск 32), 2018
Опубліковано: 2018-09-17

Київ, 2018. – 112 с.

ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ

НАБУТІ ВАДИ СЕРЦЯ