Вісник серцево-судинної хірургії № 3 (випуск 29), 2017
Опубліковано: 2017-12-04

Київ, 2017. – 124 с.

ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ

НАБУТІ ВАДИ СЕРЦЯ

ВРОДЖЕНІ ВАДИ СЕРЦЯ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК