Вісник серцево-судинної хірургії № 4 (випуск 33), 2018
Опубліковано: 2018-11-30

Київ, 2018. – 128 с.

ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ

ВРОДЖЕНІ ВАДИ СЕРЦЯ

ПОРУШЕННЯ РИТМУ СЕРЦЯ

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК