Хірургічні методи лікування посткоарктаційних аневризм аорти

 • І. М. Кравченко ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», м. Київ, Україна
 • В. І. Кравченко ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», м. Київ, Україна
 • Ю. М. Тарасенко ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», м. Київ, Україна
 • Б. В. Черпак ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», м. Київ, Україна
 • С. Г. Клименко ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», м. Київ, Україна
 • В. В. Лазоришинець ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», м. Київ, Україна
Ключові слова: аневризми аорти, коарктація аорти, аневризми в місці корекції коарктації аорти, судинні протези, ендоваскулярні хірургічні процедури, стентування, стент­графт

Анотація

Коарктація аорти є одним із найбільш вивчених станів вродженої вади серця і становить від 7 до 10 % усіх вроджених вад серця.

Мета публікації – проаналізувати хірургічні методи корекції коарктації аорти.

Матеріали та методи. У НІССХ імені М. М. Амосова з 1960 по 2017 рік було прооперовано 4245 пацієнтів з нативною коарктацією аорти.

У роботу включено 91 випадок аневризми низхідної грудної аорти, з них 85 (93,4 %) пацієнтів були реопе-ровані, 6 (6,6 %) – не оперували з різних причин. Такі операції потребують висококваліфікованого анесте-зіологічного забезпечення з обов’язковою роздільною інтубацією бронхів і корекцією порушених функцій дихальної системи та нирок, компенсації наявної і можливої крововтрати. Через високу вірогідність не-контрольованої кровотечі на етапі мобілізації аневризм аорти налагоджували тимчасовий обхідний шунт (75,3 %) або підключали апарат штучного кровообігу (24,7 %) з висхідної аорти або лівого передсердя в низхідну аорту або стегнову артерію.

Госпітальна летальність у цій когорті хворих досягла 5,9 %.

Поширеність ендоваскулярного лікування аневризми грудної аорти значно зросла відтоді, коли Dake і ко-леги в 1994 році імплантували перший стент-графт у грудну аорту.

Посилання

 1. Padua LM, Garcia LC, Rubira CJ, et al. Stent placement versus surgery for coarctation of the thoracic aorta. Cochrane Database Syst Rev. 2012;5:CD008204.
 2. Crafoord C, Nylin G. Congenital coarctation of the aorta and its surgical treatment. J Thorac Cardiovasc Surg. 1945;14:347–61.
 3. Knyshov GV, Sitar LL, Glagola MD, et al. Aortic aneurysms at the site of the repair of coarctation of the aorta: a review of 48 patients. Ann Thorac Surg. 1996;61:935–9.
 4. Kravchenko IM, Dykukha SЕ, Tarasenko Yu, Kravchen-ko VI, Cherpak BV, Didkovskii IO, Vitovskiy RM. [Post-coarctation aotrtic aneurysms: Treatment methods and outcomes]. Ukrainian Journal of Cardiovascular surgery. 2019;35:82-85. Ukrainian. https://doi.org/10.30702/ujcvs/19.3505/045082-085
 5. Becker AE, Becker MJ, Edwards JE. Anomalies associated with coarctation of aorta: particular reference to infancy. Circulation. 1970;41:1067–75.
 6. Bicknell CD, Hamady M. Aneurysmal complications of coarctation is endovascular therapy now the gold stan-dard for repair? Endovascular Today [Internet]. 2015 Nov [cited 2019 Nov]:[about 1 p.]. Available from: https://evtoday.com/2015/11/aneurysmal-complications-of-coarctation/
 7. Dake MD, Miller DC, Semba CP, et al. Transluminal placement of endovascular stent-grafts for the treatment of descending thoracic aortic aneurysms. N Engl J Med. 1994;331:1729–34.
 8. Chen SS, Dimopoulos K, Alonso-Gonzalez R, et al. Prevalence and prognostic implication of restenosis or dilatation at the aortic coarctation repair site assessed by cardiovascular MRI in adult patients late after coarctation repair. Int J Cardiol. 2014;173:209–15.
Опубліковано
2019-11-07
Як цитувати
Кравченко, І. М., Кравченко, В. І., Тарасенко, Ю. М., Черпак, Б. В., Клименко, С. Г., & Лазоришинець, В. В. (2019). Хірургічні методи лікування посткоарктаційних аневризм аорти. Український журнал серцево-судинної хірургії, (4 (37), 48-51. https://doi.org/10.30702/ujcvs/19.3712/071048-051

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають