Оцінювання факторів, що впливають на віддалені результати хірургічного лікування вираженої мітральної недостатності при пролапсі мітрального клапана

  • С. І. Мохнатий ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», м. Київ, Україна
  • О. М. Довгань ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», м. Київ, Україна
Ключові слова: пролапс мітрального клапана, мітральна недостатність, пластика мітрального клапана

Анотація

У статті представлено одноцентровий досвід хірургічного лікування пацієнтів з вираженою мі-тральною недостатністю (МН), що викликана пролапсом мітрального клапана (ПМК). В основу до-слідження покладено віддалені результати реконструктивних втручань на мітральному клапані (МК) в ДУ «НПМЦДКК МОЗ України».

Мета роботи – визначення факторів, які впливають на віддалені результати хірургічного лікування мітраль-ної недостатності при пролапсі стулок мітрального клапана.

Матеріали та методи. З 1 січня 2011 року до 1 січня 2018 року на базі ДУ «НПМЦДКК МОЗ України» були прооперовані 146 пацієнтів з вираженою мітральною недостатністю, пролабуванням стулок мітрального клапана.

Результати. Віддалені результати були проаналізовані в 95,2 % пацієнтів. Середній термін післяоперацій-ного спостереження становив 39,7 ± 19,8 місяця. Загальна летальність – 1,4 %. Свобода від помірної та вираженої МН у віддаленому післяопераційному періоді знизилась до 94,2 % порівняно з раннім післяопе-раційним періодом. Залишкова МН була відсутня у 17 (12,4 %) пацієнтів. У 76 (55,5 %) пацієнтів виявлена мінімальна (trivial) МН, у 36 (26,3 %) – невелика (mild) МН, у 3 (2,2 %) випадках – помірна (moderate) МН. У 5 (3,6 %) пацієнтів за час спостереження відзначено виражену МН. За допомогою статистичних методів встановлено, що анатомічний варіант ПМК впливає на прогноз результатів лікування у віддаленому піс-ляопераційному періоді, з гіршими результатами в групі з ізольованим пролапсом передньої стулки МК. Також встановлена залежність результатів від обраних хірургічних методик: з кращими результатами при анулоплікації з використанням опірних кілець та при застосуванні резекції задньої стулки МК. На основі статистичних даних розроблено прогностичну модель оцінювання результатів пластики МК у віддаленому періоді. Було встановлено висоту коаптації стулок МК як одного з визначальних показників прогнозування результатів хірургічного лікування МН при ПМК.

Висновки. 1. У більшості випадків при ПМК можлива успішна пластика клапана. 2. Хороший безпосеред-ній результат не означає збереження його у віддаленому періоді. 3. Віддалені результати реконструкції МК залежать від анатомічного варіанту ПМК, з гіршими результатами при ізольованому пролапсі передньої стулки МК. 4. Результат пластики МК залежить від обраних хірургічних методик з кращими результатами при застосуванні опірних кілець та резекції задньої стулки. 5. Висота коаптації стулок МК є показником, який дозволяє прогнозувати результат хірургічного лікування у віддаленому післяопераційному періоді.

Посилання

  1. Castillo J, Anyanwu A, Fuster V, Adams DH. A near 100% repair rate for mitral valve prolapse is achievable in a reference center: Implications for future guidelines. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2012;144(2):308–12. https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2011.12.054
  2. Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, Carabello BA, Er-win JP 3rd, Guyton RA, O’Gara PT, Ruiz CE, Skubas NJ, Sorajja P, Sundt TM 3rd, Thomas JD; ACC/AHA Task Force Members. 2014 AHA/ACC guideline for the management of patients with valvular heart disease: a report of the American College of Cardiology/Ameri-can Heart Association Task Force on Practice. Circu-lation. 2014;129:e521–643. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000031
  3. Kang DH, Park SJ, Sun BJ, Cho EJ, Kim DH, Yun SC, Song JM, Park SW, Chung CH, Song JK, Lee JW, Park PW. Early surgery versus conventional treatment for asymptomatic severe mitral regurgitation: a propen-sity analysis. J. Am. Coll. Cardiol. 2014;63:2398–407. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2014.02.577
  4. Nishida H, Fukui T, Kasegawa H, Kin H, Yamazaki M, Takanashi S. Causes of repair failure for degenerative mi-tral valve disease and reoperation outcomes. Eur. J. Tho-rac. Cardiothorac. Surg. 2018;53:1244–50. https://doi.org/10.1093/ejcts/ezx468
  5. David TE, David CM, Tsang W, Lafreniere-Roula M, Manlhiot C. Long-Term Results of Mitral Valve Repair for Regurgitation Due to Leaflet Prolapse. J. Am. Coll. Cardiol. 2019;74:1044–53.
  6. Моkhnatyi SІ, Pidgayna LV, Bablyak ОD, Dovgahn ОМ. [Immediate Results of Surgical Treatment of a Mitral Valve Prolapse in its Insufficiency]. Klinichna khirurhiia. 2016;11:29–32. Ukrainian.
  7. Mokhnatyi SI, Dovgan OM. [Surgical Treatment of Se-vere Mitral Insufficiency in Patients with Mitral Valve Prolapse]. Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery. 2019;2:40–5. Ukrainian.
  8. Carpentier A. Cardiac valve surgery – the “French correction”. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1983;86(3):323–37.
Опубліковано
2019-10-20
Як цитувати
Мохнатий, С. І., & Довгань, О. М. (2019). Оцінювання факторів, що впливають на віддалені результати хірургічного лікування вираженої мітральної недостатності при пролапсі мітрального клапана. Український журнал серцево-судинної хірургії, (4 (37), 28-35. https://doi.org/10.30702/ujcvs/19.3712/066028-035

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають