Шляхи покращення результатів хірургічного лікування пацієнтів при багатоклапанній корекції в поєднанні з коронарною патологією

 • Р. М. Вітовський Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна
 • П. М. Семенів ДУ «Національний Інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», м. Київ, Україна
 • О. В. Купчинський ДУ «Національний Інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», м. Київ, Україна
 • В. Ф. Оніщенко Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна
 • Л. А. Клименко ДУ «Національний Інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», м. Київ, Україна
Ключові слова: коронарна патологія, багатоклапанні вади, ішемічний час серця

Анотація

Проведено аналіз результатів одномоментної багатоклапанної корекції в поєднанні із шунтуван-ням коронарних артерій. Встановлено, що корекція поєднаної багатоклапанної патології з ішемічною хво-робою серця (ІХС) потребує тривалого штучного кровообігу (ШК) та часу перетискання аорти, що по-требує надійного захисту міокарда, який важко здійснити за наявності стенозів у просвіті коронарних артерій (КА). Застосування методики превентивного відновлення коронарного кровотоку шунтуванням КА на працюючому серці до перетискання аорти має суттєві переваги щодо тривалості ШК та ішемічного часу серця, що позитивно впливає на показники його роботи.

Мета роботи – визначити вплив хірургічної тактики на тривалість ішемічного періоду та якість захисту мі-окарда при одномоментній поєднаній корекції двох або трьох клапанів серця і реваскуляризації міокарда.

Матеріали та методи. Робота ґрунтується на аналізі результатів одномоментної багатоклапанної корекції в поєднанні із шунтуванням КА у 93 пацієнтів, що була виконана в НІССХ імені М. М. Амосова за період з 2014 по 2016 рік. Залежно від тактичних підходів та послідовності виконання хірургічних маніпуляцій паці-єнти були розподілені на дві групи: 1) шунтування КА на працюючому серці та наступна корекція клапанів серця (n = 15); 2) корекція клапанів серця та шунтування КА в умовах кардіоплегії (n = 78).

Результати. Використання різних підходів для досягнення якісного захисту міокарда на час його ішемії та мінімізації впливу ШК на організм за рахунок покращення умов і скорочення ішемічного часу серця при корекції багатоклапанних уражень та аортокоронарного шунтування, показало суттєві переваги методу, при якому етап шунтування КА виконується на працюючому серці.

Висновки. 1. Корекція поєднаної багатоклапанної патології з ІХС вимагає тривалого ШК та ішемічного часу серця, що потребує надійного захисту міокарда, який важко здійснити за наявності стенозів у про-світі КА. 2. Застосування методики превентивного відновлення коронарного кровотоку шунтуванням КА на працю-ючому серці до перетискання аорти має суттєві переваги за тривалістю ШК та ішемічного часу серця, що позитивно впливає на показники його роботи.

Посилання

 1. Ursulenko VI, Kupchynskyi OV, Naumova LR, Starodub YuS, Semeniv PM, Galyuk VM, Fedorova LS. [Options and ways to protect myocardium in surgical treatment of valvular heart disease combined with coronary pathology]. UMJ Heart & vessels. 2017;2(58):61–8.
 2. Fukui T, Bando K, Tanaka S, et al. Early and mid-term outcomes of combined aortic valve replacement and coronary artery bypass grafting in elderly patients. Eur J Cardiothorac Surgery. 2014;45(2):335–40. https://doi.org/10.1093/ejcts/ezt242
 3. Liu N-B, Wu M, Chen Ch, Fujino M, Huang J-S, Zhu P, Li X-K. Novel Molecular Targets Participating in Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury and Cardioprotection. Cardiology Research and Practice. 2019:6935147. https://doi.org/10.1155/2019/6935147
 4. Binder A, Ali A, Chawla R, Aziz HA, Abbate A, Jovin IS. Myocardial protection from ischemia-reperfusion injury post coronary revascularization. Expert Review of Cardiovascular Therapy.2015;13(9):1045–57. https://doi.org/10.1586/14779072.2015
 5. Kalogeris T, Baines CP, Krenz M, Korthuis RJ.Ischemia/Reperfusion. Compr Physiol. 2016 Dec 6;7(1):113–170. https://doi.org/10.1002/cphy.c160006
 6. Rankin JS, Badhwar V, He X, Jacobs JP, Gammie JS, Furnary AP, Fazzalari FL, Han J, O’Brien SM, Shahian DM. The Society of Thoracic Surgeons Mitral Valve Repair/Replacement Plus Coronary Artery Bypass Grafting Composite Score: A Report of The Society of Thoracic Surgeons Quality Measurement Task Force. Ann Thorac Surg.2017 May;103(5):1475–81. https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2016.09.035
 7. Loop FD, Higgins TL, Panda R, Pearce G, Estafanous FG. Myocardial protection during cardiac operations. Decreased morbidity and lower cost with blood cardioplegia and coronary sinus perfusion. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 1992 Sep;104(3):608–18.
 8. Vatutin NT, Taradin GG, Taratorina AA. [Myocardial damage in cardioplegia and cardiopulmonary bypass]. Cardiac surgery and interventional cardiology. 2016;2(13):41–9. Russian.
 9. Vaidya Y, Dhamoon AS. Myocardial Stunning and Hibernation [Internet]. 2019 Nov [cited 2019 Nov 05]:[about 1 p.]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537026/
 10. Pinaud F, Corbeau JJ, Baufreton C, Binuani JP, De Brux JL, Fouquet O, Angoulvant D, Furber A, Prunier F. Remote ischemic preconditioning in aortic valve surgery: results of a randomized controlled study. Journal of Cardiology. 2016;67:36–4. https://doi.org/10.1016/j.jjcc.2015.06.007
 11. Okba Ahmed, Laith S. Al Kaabi, Fahmi H Kakamad, Rawezh Salih. Early outcome of combined coronary artery bypass grafting and valve surgery, EdoriumJ Cardiothorac Vasc Surg 2018;5:1–5. https://doi.org/10.5348/100013C04OA2018OA
Опубліковано
2019-11-12
Як цитувати
Вітовський, Р. М., Семенів, П. М., Купчинський, О. В., Оніщенко, В. Ф., & Клименко, Л. А. (2019). Шляхи покращення результатів хірургічного лікування пацієнтів при багатоклапанній корекції в поєднанні з коронарною патологією. Український журнал серцево-судинної хірургії, (4 (37), 17-22. https://doi.org/10.30702/ujcvs/19.3712/072017-022