• Навчання фахівців

  2019-11-27

  Державна установа
  “Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова Національної академії медичних наук України”

  ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
  в аспірантуру на 2019 рік для здобуття наукового ступеня доктора філософії
  зі спеціальності 222 Медицина 
  (спеціалізація: серцево-судинна хірургія) 

  Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:

  • коштів Державного бюджету України – 2 місця;
  • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення;

  Форми і строки підготовки в аспірантурі:
  очна (денна форма) та заочна форми навчання – 4 роки.

  До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту і кваліфікацію магістра або спеціаліста.

  Для участі у конкурсі необхідно надіслати такі документи:

  1. Заяву про участь у конкурсному відборі до аспірантури в паперовій формі,
  2. Копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;
  3. Особова картка за формою П-2ДС, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи/навчання, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи;
  4. Медична довідка про стан здоров’я №086/0;
  5. Чотири кольорові фотокартки 3×4;
  6. Список опублікованих наукових праць (за наявності);
  7. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  8. Копія трудової книжки;
  9. Копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);
  10. Копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);
  11. Реферат у пластиковій папці-швидкозшивачу.

  Строк прийому заяв і документів:
  початок – 27 серпня;
  закінчення – 6 вересня 2019 року.

  Документи подавати за адресою:
  03038, м. Київ, вул. Амосова, 6.
  ДУ «НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України», ученому секретарю.

  Телефон:
  +380 (44) 275-21-73

  Читати більше про Навчання фахівців