Вісник серцево-судинної хірургії № 1 (випуск 27), 2017
Опубліковано: 2017-05-15

Київ, 2017. – 128 с.

ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ

НАБУТІ ВАДИ СЕРЦЯ

ВРОДЖЕНІ ВАДИ СЕРЦЯ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ