Вісник серцево-судинної хірургії № 1 (випуск 30), 2018
Опубліковано: 2018-03-12

Київ, 2018. – 92 с.

ВРОДЖЕНІ ВАДИ СЕРЦЯ

ПАТОЛОГІЯ АОРТИ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ