Вісник серцево-судинної хірургії № 2 (випуск 31), 2018
Опубліковано: 2018-05-14

Київ, 2018. – 128 с.

ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ

ВРОДЖЕНІ ВАДИ СЕРЦЯ

ПАТОЛОГІЯ АОРТИ

ПОРУШЕННЯ РИТМУ СЕРЦЯ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ