Вісник серцево-судинної хірургії № 1 (випуск 34), 2019
Опубліковано: 2019-03-11

Київ, 2019. – 80 с.

ВРОДЖЕНІ ВАДИ СЕРЦЯ

ПОРУШЕННЯ РИТМУ СЕРЦЯ

НОВІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ