Фактори стабілізації синусового ритму у віддаленому періоді після протезування мітрального клапана

 • К. В. Пукас ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», м. Київ, Україна
Ключові слова: мітральна вада, протезування клапана, віддалений період ритму, хірургічне відновлення правиль­ного ритму

Анотація

Як відомо, набуті вади серця становлять 10–15 % від усіх органічних уражень серця [1, 2, 7], з них мітральна вада серця сягає 35–45 % від усіх пацієнтів [3, 9, 12].

Метою дослідження є виявлення факторів стабілізації синусового ритму віддаленого періоду протезування мітрального клапана (ПМК) та підвищення якості життя прооперованих пацієнтів.

В аналізовану групу включені 634 пацієнти з мітральною вадою, що перебували на хірургічному лікуванні в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова, які були прооперовані в період з 1 січня 2005 по 1 січня 2007 року. Середня тривалість дослідження – 7,3 ± 0,9 року.

Після операції пацієнти мають перебувати під постійним диспансерним наглядом, особливо з групи ри-зику – пацієнти в IV функціональному класі, у разі наявності фібриляції передсердь, атріомегалії лівого передсердя (діаметр ЛП > 6,0 см), фракції викиду лівого шлуночка (ЛШ) < 0,45, високої легеневої гіпер-тензії (систолічний тиск у легеневій артерії > 70 мм рт. ст.), прогресуючої ішемічної хвороби серця, лівої вентрикуломегалії (кінцево-систолічний індекс ЛШ > 95 мл/м2), а також жіночої статі, віку понад 60 років.

Протезування мітрального клапана в поєднанні з операцією «Лабіринт» дозволяє успішно відновити пра-вильний ритм на госпітальному етапі, зменшити прогресуючу серцеву недостатність та ризик тромбоембо-лічних ускладнень у віддаленому періоді [10, 14, 15].

Найкращі результати протезування мітрального клапана у віддаленому періоді спостерігалися в пацієнтів, які прооперовані у II–III функціональному класі та з наявністю синусового ритму [5, 11, 12].

Посилання

 1. Lazoryshynets VV, Knyshov GV, Popov VV. [Treatment of mitral valve disease complicated by atrial fibrillation]. Kyiv;2014. p.101. Russian.
 2. .Orlov VI, Murzabekova LI. [Cardiac surgery for patients with acquired heart valvular disease: long-term results and clini-cal factors influencing them]. Russian Journal of Cardiology. 2005;55(5):87–94. Russian.
 3. .Orlovskiі PI, Gritsenko VV, Vavilova TV, Kadinskaia MI, Petrishina TI, Mochalov OIu, et al. [Two approaches to cor-rection of disturbed hemostasis in patients with mechanical artificial heart valves at the long-term follow-up]. Vestn Khir Im I I Grek. 2004;163(5):20–4. Russian.
 4. American College of Cardiology; American Heart Asso-ciation Task Force on Practice Guidelines; Society of Car-diovascular Anesthesiologists, Bonow RO, Carabello BA, Chatterjee K, de Leon AC Jr, Faxon DP, Freed MD, Gaasch WH, Lytle BW, et al. ACC/AHA 2006 Guidelines for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. J Am Coll Cardiol. 2006;48(3):e1–148. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2006.05.021
 5. Butchart EG, Payne N, Li HH, Buchan K, Mandana K, Grunkemeier GL. Better anticoagulation control improves survival after valve replacement. J Thorac Cardiovasc Surg. 2002;123:715–23. https://doi.org/10.1067/mtc.2002.121162
 6. Stefanidis C, Nana AM, De Canniere D, Antoine M, Jansens J-L, Huynh, Le Clerc JL. 10-Year Experience With the ATS Mechanical Valve in the Mitral Position. Ann Thorac Surg. 2005;79:1934–8. https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2005.01.002
 7. Pribytkov MV. [Long-term results of simultaneous surgical correction of atrial fibrillation and rheumatic mitral valve disease [dissertation]. Moscow; 2004. Russian.
 8. Raskin VV. [Atrioplasty of the left atrium in patients with mi-tral heart disease [dissertation]. Moscow; 2006. Russian.
 9. . Rychin SV. [Maze procedure in the surgical treatment of atrial fibrillation in patients with mitral valve disease: evolu-tion of methods and results [dissertation]. Moscow; 2004. Russian.
 10. La Meir M. Surgical options for treatment of atrial fibrillation. Ann Cardiothorac Surg. 2014;3:30–7. https://doi.org/10.3978/j.issn.2225-319X.2014.01.07
 11. Avitall B, Kalinski A. Cryotherapy of cardiac arrhythmia: from basic science to the bedside. Heart Rhythm. 2015;12:2195–203. https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2015.05.034
 12. Damiano RJ Jr, Badhwar V, Acker MA, Veeragandham RS, Kress DC, Robertson JO, Sundt TM. The CURE-AF trial: a prospective, multicenter trial of irrigated radiofrequency ablation for the treatment of persistent atrial fibrillation during concomitant cardiac surgery. Heart Rhythm. 2014;11:39–45. https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2013.10.004
 13. Prabhu S, McLellan AJ, Walters TE, Sharma M, Voskoboinik A, Kistler PM. Atrial structure and function and its implications for current and emerging treatments for atrial fibrillation. Prog Cardiovasc Dis. 2015;58:152–67. https://doi.org/10.1016/j.pcad.2015.08.004
 14. Masoudi FA, Calkins H, Kavinsky CJ, Slotwiner DJ, Turi ZG, Drozda JP Jr, et al. 2015 ACC/HRS/SCAI left atrial appendage occlusion device societal overview: a professional societal overview from the American College of Cardiology, Heart Rhythm Society, and Society for Cardiovascular Angiography and Interventions. Catheter Cardiovasc Interv. 2015;86:791–807. https://doi.org/10.1002/ccd.26170
 15. January CT, Wann LS, Alpert JS, Calkins H, Cigarroa JE, Cleveland JC Jr, et al. 2014 AHA/ACC/HRS guideline for the management of the patients with atrial fibrillation: a report of the American College of Cardiology/American Heart Assosiation Task Force on Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. J Am Coll Cardiol. 2014;64:e1–76. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2014.03.022
Опубліковано
2019-11-07
Як цитувати
Пукас, К. В. (2019). Фактори стабілізації синусового ритму у віддаленому періоді після протезування мітрального клапана. Український журнал серцево-судинної хірургії, (4 (37), 36-39. https://doi.org/10.30702/10.30702/ujcvs/19.3712/070036-039