Видання засновано  у 1999 році як «Щорічник наукових праць Асо­ціації серцево-судинних хірургів України» . З 2014 року змінено назву на «Вісник серцево-судинної хірургії» , а з 19 квітня 2019 року журнал має назву «Український журнал серцево-судинної хірургії».

Мови видання: англійська, українська, російська (змішаними мовами).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серії КВ №23867-13700ПР від 19 квітня 2019 року

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ МОН України від 06.03.2015 № 261)

Періодичність: щоквартально (березень, червень, вересень, грудень).

ISSN 2664-5963 (Print)

ISSN 2664-5971 (Online)

Головний редактор:
В. В. Лазоришинець академік НАМН України, д-р мед. наук, професор,  директор, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», Київ, Україна

Заступники головного редактора:
А. В. Руденко, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, д-р мед. наук, проф.
Л. В. Кулик, д-р мед. наук, проф.

 Співзасновники видання:

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

 Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова Національної академії медичних наук України

 Асоціація «Серцево-судинних хірургів України»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Професійні видання Східна Європа»

 Категорії читачів: лікарі в області серцево-судинної хірургії, а також лікарі інших спеціальностей; інтерни, аспіранти, докторанти, слухачі, наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та післядипломної освіти і наукових установ.

Програмні цілі: видання наукових праць з тематики серцево-судинної хірургії та інтервенційної кардіології.

Публікаційна етика: для забезпечення високих етичних та професійних стандартів, заснованих на принципах прозорості і кращої практики наукових публікацій редакція журналу «Український журнал серцево-судинної хірургії» дотримується  рекомендацій Комітету з етики публікацій Committee on Publication Ethics, міжнародних стандартів для редакторів та авторів International standards for editors and authors, а також Етичного кодексу ученого України.

Видавець: ТОВ «Професійні видання Східна Європа»

Адреса редакції: 03038, Україна, м. Київ, вул. М. Амосова, 6