Навчання фахівців

2019-11-27
Навчання фахівців

Державна установа
“Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова Національної академії медичних наук України”

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
в аспірантуру на 2019 рік для здобуття наукового ступеня доктора філософії
зі спеціальності 222 Медицина 
(спеціалізація: серцево-судинна хірургія) 

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України – 2 місця;
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення;

Форми і строки підготовки в аспірантурі:
очна (денна форма) та заочна форми навчання – 4 роки.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту і кваліфікацію магістра або спеціаліста.

Для участі у конкурсі необхідно надіслати такі документи:

 1. Заяву про участь у конкурсному відборі до аспірантури в паперовій формі,
 2. Копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;
 3. Особова картка за формою П-2ДС, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи/навчання, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи;
 4. Медична довідка про стан здоров’я №086/0;
 5. Чотири кольорові фотокартки 3×4;
 6. Список опублікованих наукових праць (за наявності);
 7. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 8. Копія трудової книжки;
 9. Копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);
 10. Копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);
 11. Реферат у пластиковій папці-швидкозшивачу.

Строк прийому заяв і документів:
початок – 27 серпня;
закінчення – 6 вересня 2019 року.

Документи подавати за адресою:
03038, м. Київ, вул. Амосова, 6.
ДУ «НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України», ученому секретарю.

Телефон:
+380 (44) 275-21-73