[1]
B. N. Gumenyuk, V. V. Popov, O. B. Gumenyuk, S. P. Spisarenko, and V. V. Lazorishinetz, “Bloodreserved technology during surgical treatment of mitral valve dedeases”, ujcvs, no. 2 (31), pp. 46-51, May 2018.