[1]
S. O. Siromakha, I. V. Davydova, B. B. Kravchuk, V. P. Zalevskiy, N. B. Nakonechna, and V. V. Lazoryshynets, “Arrhythmias in Pregnancy. Experience of the Multidisciplinary Team”, ujcvs, vol. 30, no. 4, pp. 104-110, Dec. 2022.