[1]
V. V. Popov, S. P. Spysarenko, T. A. Malysheva, and V. V. Lazorishinetz, “Left Atrium plactics During correction of Mitral Valve Deasease”, ujcvs, no. 3 (32), pp. 41-43, Sep. 2018.