[1]
S. O. Siromakha, I. V. Davydova, L. O. Nevmerzhytska, and A. Y. Lymanska, “Peripartum Cardiomyopathy. Medical Support Strategy”, ujcvs, no. 3 (44), pp. 49-56, Sep. 2021.