[1]
V. K. Tashchuk, I. O. Makoviichuk, M. V. Al Salama, O. V. Malinevska-Biliichuk, S. S. Biletskiy, and A. A. Lisovenko, “Vasospasm or Atherosclerotic Lesion of Coronary Arteries: Case Management”, ujcvs, no. 1 (38), pp. 87-90, Nov. 2019.