Lazoryshynets, V. V., Kovalenko, V. M., Potashev, S. V., Fedkiv, S. V., Rudenko, A. V., Vitovskiy, R. M., Sychov, O. S., Rudenko, S. A., Ivaniv, Y. A., Krikunov, O. A., Mazur, O. A., Hrubyak, L. M., Rusnak, A. O., Osovska, N. Y., Deyak, S. I., Verich, N. M. and Beshlyaga, V. M. (2020) “Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: Recommendations from the Association of Cardiovascular Surgeons of Ukraine and Ukrainian Society of Cardiology”, Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery, (4 (41), pp. 96-117. doi: 10.30702/ujcvs/20.4112/096-117.16.12.22020.