(1)
Doronin, A.; Suslina, Y.; Riznyk, A.; Khanenova, V.; Marushko, Y.; Meshkova, M. Radiofrequency Catheter Ablation of Non-Paroxysmal Atrial Fibrillation. ujcvs 2018, 106-108.