(1)
Gumenyuk, B. N.; Popov, V. V.; Gumenyuk, O. B.; Spisarenko, S. P.; Lazorishinetz, V. V. Bloodreserved Technology During Surgical Treatment of Mitral Valve Dedeases. ujcvs 2018, 46-51.