(1)
Kuzmenko, Y.; Radchenko, M.; Motrechko, O.; Slychko, M.; Avetyan, A.; Dovgalyuk, A. Balloon Dilatation of Right Ventricle to Pulmonary Artery Conduit Stenosis in Children. ujcvs 2019, 27-30.