(1)
Dziuryi, I. V.; Truba, I. P.; Prokopovych, L. M.; Fylypchuk, V. V.; Lazoryshynets, V. V. Evaluation of Optimization of Pulmonary and Systemic Blood Flow in Children After Bidirectional Cavapulmonary Anastomosis. ujcvs 2021, 57-62.