(1)
Vitovskiy, R. M.; IsaŃ–enkoV. V.; Pishchurin, O. A.; Jakovenko, I. G.; Onishchenko, V. F. The Question of Relapse of a Cardiac Myxoma: An Unusual Case from Practice. ujcvs 2021, 35-41.