(1)
Lazoryshynets, V. V.; Kovalenko, V. M.; Potashev, S. V.; Fedkiv, S. V.; Rudenko, A. V.; Vitovskiy, R. M.; Sychov, O. S.; Rudenko, S. A.; Ivaniv, Y. A.; Krikunov, O. A.; Mazur, O. A.; Hrubyak, L. M.; Rusnak, A. O.; Osovska, N. Y.; Deyak, S. I.; Verich, N. M.; Beshlyaga, V. M. Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: Recommendations from the Association of Cardiovascular Surgeons of Ukraine and Ukrainian Society of Cardiology. ujcvs 2020, 96-117.