(1)
Tashchuk, V. K.; Makoviichuk, I. O.; Al Salama, M. V.; Malinevska-Biliichuk, O. V.; Biletskiy, S. S.; Lisovenko, A. A. Vasospasm or Atherosclerotic Lesion of Coronary Arteries: Case Management. ujcvs 2019, 87-90.