(1)
Sitar, L. L.; Zhekov, I. I.; Osadovska, I. A.; Perepeluyk, A. I.; Khyzhniak, K. A.; Zinchenko, H. A.; Vayda, V. V. Bentall Procedure After Ross Surgery. ujcvs 2017, 44-46.