[1]
Lazoryshynets, V.V., Kovalenko, V.M., Potashev, S.V., Fedkiv, S.V., Rudenko, A.V., Vitovskiy, R.M., Sychov, O.S., Rudenko, S.A., Ivaniv, Y.A., Krikunov, O.A., Mazur, O.A., Hrubyak, L.M., Rusnak, A.O., Osovska, N.Y., Deyak, S.I., Verich, N.M. and Beshlyaga, V.M. 2020. Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: Recommendations from the Association of Cardiovascular Surgeons of Ukraine and Ukrainian Society of Cardiology. Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery. 4 (41) (Dec. 2020), 96-117. DOI:https://doi.org/10.30702/ujcvs/20.4112/096-117.16.12.22020.