[1]
I. V. Dziuryi, I. P. Truba, L. M. Prokopovych, V. V. Fylypchuk, and V. V. Lazoryshynets, “Evaluation of Optimization of Pulmonary and Systemic Blood Flow in Children after Bidirectional Cavapulmonary Anastomosis”, ujcvs, no. 3 (44), pp. 57-62, Sep. 2021.