Nykonenko, A. O., Podluzhniy, H. S., Koliada, N. A., Levchak, Y. A., Hardubey, Y. Y., Zubryk, I. V., Naumova, O. O., Nykonenko, O. S., Horlenko, F. V., Matvieiev, S. O. and Riabokon, O. V. (2022) “Thrombotic Conditions in Patients with COVID-19: Dynamics of D-Dimer and Tactics of Anticoagulant Therapy”, Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery, 30(1), pp. 64-70. doi: 10.30702/ujcvs/22.30(01)/NP010-6470.