(1)
Doronin, A.; Suslina, Y.; Riznyk, A.; Khanenova, V.; Marushko, Y.; Meshkova, M. Pulmonary Veins Isolation With Non-Irrigated Ablation Catheters. ujcvs 2018, 64-66.